Misyonumuz & Vizyonumuz

AMACIMIZ

Başta Türk dünyası olmak üzere ulusal ve uluslararası sağlık araştırmaları planlamak ve sürdürmek, sağlık eğitiminde vermek;
Sağlık alanında olan gelişmelerin gerek Türkiye gerekse uluslararası alanda işbirliği yoluyla bilgi paylaşımını sağlamak. Bu amaçla kongre, seminer, uygulamalı eğitim organizasyonu yapmak; 
Sağlık eğitimi alanında yapılan faaliyetlerin etkinleştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, amacı ile kurulmuştur.

MİSYON

Sağlık alanında uluslararası alanda etkin eğitim organizasyonları ve araştırmalar planlamak; Bu çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlamak; İşbirliği yoluyla bilgi paylaşımını sağlamaktır. Bunu yaparken bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek sağlamaktır. 

VİZYON

Hazırlanacak eğitim programları ile sağlık çalışanlarının mesleki anlamda gelişmelerine katkı sağlamak; üstlenilen öncü rolün bilinci ile güncel gelişmelerin takipçisi olarak ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşım ve uygulama alanları hazırlamaktır.