Neden USEAD?

FAALİYET KONULARI

Dernek, sağlık eğitimi ve araştırmaları alanında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Bu hedefe ulaşmak için;

  • Sağlık alanında yapılan çalışmaları desteklemek, bu sektör çalışanlarına uygun eğitim olanakları sunar.
  • Sağlık personeli, hasta ve yakınlarına yönelik kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler.
  • Dernek faaliyet alanıyla ilgili projeler hazırlayıp sürdürmek, yönetim kurulunca uygun görülen projeleri uygular.
  • Dernek faaliyetlerine giren konularda toplumsal duyarlılığı sağlayacak kampanyalar hazırlamak, bu kampanyaların saha uygulamalarını yapar.
  • Dernek faaliyetlerine giren konularda ulusal veya uluslararası işbirliği yoluyla sosyal sorumluluk projeleri oluşturmak ve uygular.
  • Dernek faaliyetlerine giren konularda, dernek dışı diğer kurumlar tarafından hazırlanmış olan sosyal sorumluluk projelerine destek verir.
  • Gerekli yasal izinlerin alınması ön şartıyla ulusal veya uluslararası düzeyde sağlık eğitim fuarları düzenlemek, düzenlenen fuarlara katılımcı olarak yer almak, bu tür çalışmalarda diğer kuruluşlarla işbirliği yapar.
  • Gerekli yasal izinlerin alınması ön şartıyla hasta veya kadavra üzerinden yapılacak eğitim organizasyonları düzenlemek. Bu tür organizasyonlara katılmak veya düzenleyen kuruluşlarla işbirliği yapar.
  • Gerekli yasal izinlerin alınması ön şartıyla ulusal veya uluslararası düzeyde sağlık taramalarında bulunmak. Bu tür organizasyonlara katılmak veya düzenleyen kuruluşlarla işbirliği yapar.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, hakemli dergi, akademik yayınlar, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarır.