Üyelik Koşulları

ÜYELİK KRİTERLERİ

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan;
     Sağlık alanında lisans eğitimi almış olanlar(*),
     Sağlık alanında faaliyet gösteren tüzel kişilikler,
     Sağlık alanında çalışmayan ancak yönetim kurulunca dernek için faydalı olabileceği düşünülen lisans mezunu gerçek kişiler,
üç dernek üyesinin teklifi, yönetim kurulunun kararı ile bu derneğe üye olma hakkına sahip olur. 
     Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
     Yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için yasalarda öngörülen koşulların sağlanması ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.  Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

(*) Sağlık alanında çalışmayan ancak yönetim kurulunca dernek için faydalı olabileceği düşünülen lisans mezunu gerçek kişiler ile Sağlık alanında faaliyet gösteren tüzel kişiliklerinden oluşan üyelerin toplam sayısı; dernek genel üye sayısının %20'sinden fazla olamaz.